Raport bieżący z plikiem 12/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 września 2017 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 15 % od spółki Carom Sp. z o.o..

Pełna treść zawiadomienia w załączniku do raportu.