Raport bieżący z plikiem 1/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emiten”, „Spółka”) niniejszym informuje iż w dniu dzisieszym otrzymał od spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA i w kapitale zakładowym Spółki. Treść zawiadomienia IDM S.A. w upadłości układowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.