Raport bieżący z plikiem 20/2017

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż otrzymał korektę powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez spółkę Profit Investments LLC z siedzibą w Lewes, Stany Zjednoczone – będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Przemysławem Marczakiem odnoszącą się do powiadomienia przekazanego w raporcie numer 14/2017 z dnia 15.09.2017 r.