Raport bieżący nr 17/2018

Zarząd Spóki Devoran S.A. _dalej:”Emitent”_ przekazuje w załączniku otrzymane zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 5% od Pana Daniela Książka.

Zawiadomienie_o_przekroczeniu_progu_5%25.pdf