Raport bieżący 14/2018

Zarząd Spólki Devoran S.A. _dalej:”Emitent”_ przekazuje w załączniku otrzymane zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 10% od funduszu Mutual Fund Invest Classic. 

Załącznik:

ZAWIADOMIENIE_O_PRZEKROCZENIU_POWYZEJ_PROGU_10_%25.pdf