Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż począwszy od 1 lutego 2013 roku na podstawie zawartej umowy funkcję Animatora Rynku dla akcji Emitenta notowanych na rynku NewConnect będzie pełnił Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu