Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Bieżący | ESPI | 15/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom sp. z o.o. _dalej: „Sprzedający”_ przedwstępną umowę nabycia _sprzedaży_ nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zalewo, w gminie Miłomłyn o łącznej powierzchni 1,8669 ha _dalej: „nieruchomości”_. Nieruchomości stanowią kompleks 15 działek budowalnych. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę w wysokości 541.401,00 zł _pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta jeden złotych_ netto _29 zł netto za 1 m2_, przy czym Emitent zapłaci zaliczkę na poczet ceny nieruchomości w wysokości 66.592,32 zł _sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 32/100_ w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. Pozostała cena sprzedaży zostanie zapłacona w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego.

Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do 30 czerwca 2021 r., a wydanie nieruchomości do posiadania i korzystania nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przedmiotowa umowa jest elementem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którego zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close