Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

Raport bieżący | ESPI | 24/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Carom sp. z o.o. _dalej: „Sprzedający”_ kolejną przedwstępną umowę nabycia _sprzedaży_ nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zalewo, w gminie Miłomłyn o łącznej powierzchni 8,2315 ha _dalej: „nieruchomość”_ z koncepcją podziału nieruchomości na dalsze 36 działek, na których ma zostać wybudowanych 36 domów wakacyjnych. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę w wysokości 2.387.135,00 zł _dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych_ netto _29 zł netto za 1 m2_. Umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego.

Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do 30 czerwca 2021 r., a wydanie nieruchomości do posiadania i korzystania nastąpi w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej. Zapłata zostanie dokonana w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Przedmiotowa umowa jest elementem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którego zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close