Zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym

Raport Bieżący | ESPI | 25/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał porozumienie o partnerstwie strategicznym ze spółką Budizol sp. z o.o. S.K.A z siedzibą we Włocławku _dalej: „Partner”_, zgodnie z którym strony będą współpracować w zakresie wielkoskalowej produkcji prefabrykowanych, modułowych, samowystarczalnych energetycznie domów w technologii hybrydowej oraz drewnianej. Strony ustaliły wolumen sprzedażowy na okres od 3 do 5 lat na poziomie do 100 domów rocznie.

W pierwszej kolejności zostanie wybudowany pierwszy pokazowy dom samowystarczalny energetycznie, a z czasem będą budowane kolejne. Szczegółowe warunki współpracy będą regulowane odrębnym dokumentem.
Samowystarczalne domy będą budowane przede wszystkim na obszarze zachodnich Mazur, w miejscowości Zalewo, na nieruchomościach, które Emitent zamierza nabyć od spółki Carom sp. z o.o. w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. O zawarciu umów przedwstępnych nabycia nieruchomości Emitent informował raportami ESPI nr 15/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. oraz ESPI nr 24/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Partner jest podmiotem obecnym na rynku ponad 30 lat i specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów jako generalny wykonawca obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz budownictwa przemysłowego.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close