Raport bieżący 23/2017

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 1369/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1088/2017 Zarządu Giełdy z dnia 21 września 2017r.

w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki DEVORAN S.A. Zgodnie z jej treścią w związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki DEVORAN S.A., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy oraz art. 78 ust. 3b w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi postanowił uchylić Uchwałę Nr 1088/2017 Zarządu Giełdy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki DEVORAN S.A. Wznowienie obrotu akcjami spółki DEVORAN S.A., oznaczonymi kodem „PLVGUAR00011”, nastąpi od dnia 23 listopada 2017 r.