Raport bieżący 5/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.:

Izabela Karaszewska – posiadająca 78.850 akcji, dających 157.700 głosów, co stanowiło 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 1.68 % w ogólnej liczbie głosów.