Raport bieżący 29/2015

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd DEVORAN S.A. (” Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) podjęła uchwałę w sprawie wyboru Prestige Kancelaria Audytorska Janina Kozłowska jako podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Devoran S.A. za 2015 rok.
Dane o podmiocie:
Prestige Kancelaria Audytorska Janina Kozłowska z siedzibą w Łomiankach Dziekanów Leśny przy ul. Lotników Alianckich 28. Wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod nr. 2941.
Rada Nadzorcza Emitenta powierza Zarządowi zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok z wybranym przez Rad