Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.

Raport Bieżący nr 6/2015

Zarząd Devoran S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza wybrała firmę PRESTIGE Kancelaria Audytorska z siedzibą w Dziekanów Leśny, podmiot wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2941.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close