(EBI) Wprowadzenie akcji serii K Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 452/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.

Na mocy przedmiotowej Uchwały Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: par 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close