Raport Bieżący nr 15/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r., podjął w dniu dzisiejszym Uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.

W związku z podjęciem ww. uchwały Spółka informuje, iż jednostkowa cena emisyjna akcji serii M wynosi 0,30 PLN.