Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Bieżący | EBI | 15/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) podjęła uchwały w trybie obiegowym, zgodnie z którymi powierzyła:
1. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Maciejowi Pawlukowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.Ponadto, w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki treść Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_TEKST STATUTU PRZYJĘTY 28.06.2022.pdf

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close