Udział akcjonariuszyakcji serii M w NWZA Spółki w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Raport Bieżący nr 11/2017

W dniu 01 marca 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 135/17 na mocy której 14.233.603 akcje Spółki serii M zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań tych akcji w systemie. W dniu 06 marca 2017 roku Spółka złożyła stosowne wnioski do GPW, ale proces związany z wprowadzeniem akcji serii M nie został jeszcze zakończony. W związku z powyższym zgłoszeniem akcjonariuszy z akcji serii M do udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem domów maklerskich i KDPW jest technicznie niemożliwe.
W związku z powyższym aby umożliwić udział w nadchodzącym NWZA akcjonariuszom z akcji serii M Spółka przyjmuje, iż wszyscy akcjonariusze, którzy złożyli zapisy na akcje serii M, którym te akcje zostały przydzielone i którzy zostali zamieszczeni w spisie nabywców akcji serii M są uprawnieni do wzięcia udziału w NWZA, a legitymacja tych akcjonariuszy zostanie przeprowadzona na podstawie okazania stosownych dokumentów tożsamości lub dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację na podstawie spisów nabywców posiadanych przez spółkę. Akcjonariusze, którzy będą chcieli głosować z akcji serii M na NWZA w dniu 24.04.2017 są proszeni o zgłoszenie drogą mailową na adres office@devoran.pl i informację z jakiej ilości akcji serii M chcą głosować na NWZA, oraz czy chcą dokonać rozbicia akcji serii M na różne ilości w kartach do głosowania, a jeśli tak to, jakie ilości akcji mają się znaleźć na poszczególnych kartach do głosowania. Powyższa informacja jest niezbędna w celu właściwego przygotowania kart do głosowania z akcji serii M.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close