Raport bieżący 10/2017

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka w związku z trwającą procedurą dematerializacji akcji Spółki serii M związaną z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii M do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect (ASO NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) legitymacja akcjonariuszy posiadających akcje serii M na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca2017 r. (ZWZ) zostanie przeprowadzona na podstawie spisu nabywców akcji serii M.

W dniu 01 marca 2017 r. Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 135/17, na mocy której 14.233.603 akcje Spółki serii M zostaną zarejestrowane w KDPW pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań tych akcji na ASO NewConnect. W dniu 06 marca 2017 roku Spółka złożyła stosowne wnioski do GPW, ale proces związany z wprowadzeniem akcji serii M nie został jeszcze zakończony. W związku z powyższym zgłoszeniem akcjonariuszy z akcji serii M do udziału na ZWZ w dniu 29 czerwca 2017 r. za pośrednictwem domów maklerskich i KDPW jest technicznie niemożliwe.

W związku z powyższym aby umożliwić udział w nadchodzącym ZWZ akcjonariuszom z akcji serii M, Spółka przyjmie, iż wszyscy akcjonariusze, którzy złożyli zapisy na akcje serii M, którym te akcje zostały przydzielone i którzy zostali zamieszczeni w spisie nabywców akcji serii M, są uprawnieni do wzięcia udziału w ZWZ, a legitymacja tych akcjonariuszy zostanie przeprowadzona na podstawie okazania stosownych dokumentów tożsamości lub dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację na podstawie spisów nabywców posiadanych przez spółkę. Akcjonariusze, którzy będą chcieli głosować z akcji serii M na ZWZ w dniu 29.06.2017 są proszeni o zgłoszenie drogą mailową na adres office@devoran.pl i informację z jakiej ilości akcji serii M chcą głosować na ZWZ, oraz czy chcą dokonać rozbicia akcji serii M na różne ilości w kartach do głosowania, a jeśli tak to, jakie ilości akcji mają się znaleźć na poszczególnych kartach do głosowania. Powyższa informacja jest niezbędna w celu właściwego przygotowania kart do głosowania z akcji serii M.