Raport bieżący 4/2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka w związku z trwającą procedurą dematerializacji akcji Spółki serii M związaną z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) legitymacja akcjonariuszy posiadających akcje serii M na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 kwietnia 2017 r. (NWZA) zostanie przeprowadzona na podstawie spisu nabywców akcji serii M.

W dniu 01 marca 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 135/17 na mocy której 14.233.603 akcje Spółki serii M zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań tych akcji w systemie. W dniu 06 marca 2017 roku Spółka złożyła stosowne wnioski do GPW, ale proces związany z wprowadzeniem akcji serii M nie został jeszcze zakończony. W związku z powyższym zgłoszeniem akcjonariuszy z akcji serii M do udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem domów maklerskich i KDPW jest technicznie niemożliwe.

W związku z powyższym aby umożliwić udział w nadchodzącym NWZA akcjonariuszom z akcji serii M Spółka przyjmuje, iż wszyscy akcjonariusze, którzy złożyli zapisy na akcje serii M, którym te akcje zostały przydzielone i którzy zostali zamieszczeni w spisie nabywców akcji serii M są uprawnieni do wzięcia udziału w NWZA, a legitymacja tych akcjonariuszy zostanie przeprowadzona na podstawie okazania stosownych dokumentów tożsamości lub dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację na podstawie spisów nabywców posiadanych przez spółkę. Akcjonariusze, którzy będą chcieli głosować z akcji serii M na NWZA w dniu 24.04.2017 są proszeni o zgłoszenie drogą mailową na adres office@devoran.pl i informację z jakiej ilości akcji serii M chcą głosować na NWZA, oraz czy chcą dokonać rozbicia akcji serii M na różne ilości w kartach do głosowania, a jeśli tak to, jakie ilości akcji mają się znaleźć na poszczególnych kartach do głosowania. Powyższa informacja jest niezbędna w celu właściwego przygotowania kart do głosowania z akcji serii M.