Raport Bieżący nr 12/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.