Raport Bieżący nr 11/2016

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r.

Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

PDF