Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 grudnia 2013 roku. Zarząd Emitenta wskazuje, iż na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, powzięło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 10 stycznia 2014 roku o godzinie 11.00.
Po przerwie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 m. 58.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 oraz 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu