Raport Bieżący nr 20/2015

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku została podjęta uchwała Zarządu ws. zmiany uchwały Zarządu nr 1/08/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii L, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2015 w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Wg treści ww. Uchwały zmianie ulega dzień przydziału zapisów na akcje serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu, który został ustalony na dzień 16 października 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”