Raport Bieżący nr 5/2017

 

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.: 14 lutego 2017 r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.: 14 maja 2017 r.

3. Raport roczny za 2016 r.: 30 maja 2017 r.

4. Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.: 14 sierpnia 2017 r.

5. Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.: 14 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:

par. 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.