Zarząd Polsko – Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A., zwana dalej „Emitentem” informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.
5. Raport roczny za 2012 rok – 14 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu