Raport Bieżący nr 3/2016

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2015 r.- 12.02.2016 r.
RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2016 r. – 13.05.2016 r.
RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2016 r.- 12.08.2016 r.
RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2016 r. – 14.11.2016 r.
RAPORT ROCZNY ZA 2015 r.- 2.06.2016 r.

Ewentualne zmiany dotyczące dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego