Raport Bieżący nr 1/2015

Zarząd Spółki Devoran S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 16 lutego 2015 roku;
raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 14 maja 2015 roku;
raport roczny za 2014 r. – 29 maja 2015 roku;
raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 12 sierpnia 2015 roku;
raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 10 listopada 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.