Zarząd Spółki Devoran S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. – 12 lutego 2014 roku;
raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 13 maja 2014 roku;
raport roczny za 2013 r. – 23 maja 2014 roku;
raport kwartalny za II kwartał 2014 r. – 12 sierpnia 2014 roku;
raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 6 listopada 2014 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu