Raport Roczny nr 7/2016

Zarząd Devoran S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny Spółki za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.