Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła informacja, iż z dniem 15 października 2013 r. Pan Piotr Jurkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 15 października 2013r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu