Zarząd Spółki Devoran Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła informacja, iż z dniem 8 stycznia 2014 r. Pan Henryk Przybyłowski – Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 8 stycznia 2014 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu