Raport Bieżący nr 30/2017

Podstawa prawna: §3 pkt 11) Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.