Raport Bieżący nr 25/2014

Zarząd Spółki Devoran Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 10.07.2014 r.) do siedziby Spółki wpłynęła informacja, iż z dniem 10 lipca 2014 r. Pan Stanisław Dulęba – Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 10 lipca 2014 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.