Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Pan Tomasz Kalisz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. z dniem 1 sierpnia 2013 roku. Pan Tomasz Kalisz złożył rezygnację z przyczyn osobistych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu