Raport Bieżący nr 1/2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał w dniu 20 stycznia 2017 r. w rejestrze przedsiębiorców KRS, wpisu zmiany statutu związanej z uchwałą nr 24 podjętą w dniu 30 czerwca 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W związku z powyższym zmianie uległ §8 Statutu Spółki. O treści planowanych zmian Statutu Spółki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2016 w dniu 23 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO