Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.02.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Devoran S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w Warszawie (01-031) przy ul. Aleja Jana Pawła II 61C/lok 4 w Kancelarii Notarialnej Artura Kozaka. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_DEVORAN_S.A..pdf
Projekty_uchwal_-_walne_DEVORAN_S.A..pdf 
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_-_DEVORAN_S.A..pdf  
Proponowane_zmiany_Statutu_-_DEVORAN_S.A..pdf 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 roku wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 1/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w Warszawie (01-031) przy ul. Aleja Jana Pawła II 61C/lok 4 w Kancelarii Notarialnej Artura Kozaka. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_DEVORAN_S.A..pdf
Projekty_uchwal_-_walne_DEVORAN_S.A..pdf 
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_-_DEVORAN_S.A..pdf  
Proponowane_zmiany_Statutu_-_DEVORAN_S.A..pdf 

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 30/2017

W nawiązaniu do raportu nr 29/2017 Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończyły się negocjacje pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą New Europe Alpha – Fund Management Services Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna („NEA”) z siedzibą w Warszawie. Po zakończeniu negocjacji została zawarta umowa sprzedaży udziałów na podstawie której Emitent sprzedał NEA 120 udziałów w kapitale zakładowym spółki FCB 27 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, za łączną cenę 1.360.000,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Termin zapłaty ceny został ustalony do dnia 31 grudnia 2017 r. Umowa nie przewiduje zastrzeżenia warunku jak również nie zawiera postanowień odbiegających od standardów powszechnie obowiązujących w obrocie. W ocenie Zarządu wskazana umowa ma dla Emitenta istotne znaczenie z uwagi na wartość transakcji. Jednocześnie Emitent informuje, że transakcja została w całości rozliczona w dniu dzisiejszym.

Otrzymanie oferty zakupu udziałów w spółce FCB Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 29/2017

Zarząd DEVORAN S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.12.2017r. otrzymał od firmy New Europe Alpha – Fund Management Services Sp. z o.o. ofertę zakupu 120 udziałów w spółce FCB 27 Sp. z o.o. za cenę łączną 1.302.000 zł (jeden milion trzysta dwa tysiące złotych).

Zarząd zamierza odpowiedzieć na ofertę i podjąć negocjacje dotyczące uzyskania satysfakcjonującej ceny i ustalenia warunków transakcji.

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl