Raport Kwartalny nr 28/2017

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) podaje do wiadomości publicznej raport za II kwartał 2017 r.

 Podstawa Prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.