Raport okresowy nr 8/2015

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”