Zarząd Devoran Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2013. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
20140418_123322_0000062797_0000053844.pdf
20140418_123322_0000062797_0000053845.pdf
20140418_123322_0000062797_0000053846.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski-Prezes Zarządu