Raport Kwartalny nr 27/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.