Raport Kwartalny nr 14/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za II kwartał 2016 roku.

Raport okresowy – 1 kw. 2016