Raport bieżący 7/2016

Zarząd Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2016 roku na stronie internetowej Spółki, (www.devoran.pl) w zakładce Oferta Publiczna opublikowane zostało Memorandum Informacyjne dotyczące emisji akcji serii M. Przyjmowanie zapisów na wykonanie Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii M odbywać będzie się w terminie od 10 do 24 listopada 2016 r. Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 28 października 2016 r.