Raport Bieżący nr 22/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.devoran-sa.pl) opublikowana została treść Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego Devoran S.A. z dnia 4 września 2015 roku dotyczącego emisji akcji serii L.

Treść aneksu dotyczy przedłużenia terminu przydziału zapisów na akcje serii L objęte w odpowiedzi na ofertę Zarządu do dnia 16 października 2015 r.

Treść zmian dokonanych w Memorandum została przedstawiona poniżej.

b) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Było:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 5.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 8.10.2015 roku. (…)

Jest:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 5.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.10.2015 roku. (…)

f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Było:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 05.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 08.10.2015 roku. (…)

Jest:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 5.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.10.2015 roku. (…)

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.