Publikacja aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Raport Bieżący nr 22/2015

PDF

Zarząd Devoran S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.devoran-sa.pl) opublikowana została treść Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego Devoran S.A. z dnia 4 września 2015 roku dotyczącego emisji akcji serii L.

Treść aneksu dotyczy przedłużenia terminu przydziału zapisów na akcje serii L objęte w odpowiedzi na ofertę Zarządu do dnia 16 października 2015 r.

Treść zmian dokonanych w Memorandum została przedstawiona poniżej.

b) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Było:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 5.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 8.10.2015 roku. (…)

Jest:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 5.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.10.2015 roku. (…)

f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Było:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 05.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 08.10.2015 roku. (…)

Jest:

(…) Przydział Akcji Serii L objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 5.10.2015 roku. Przydział Akcji Serii L objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.10.2015 roku. (…)

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close