Raport Bieżący nr 28/2015

PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia, udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 sierpnia 2015 r. przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą ww. NWZA.

Tekst jednolity Statut Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.