Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje w załączeniu protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2014 roku(Walne Zgromadzenie Spółki zostało wznowione po zarządzonej przerwie uchwałą z dnia 31.12.2013r.).
W protokole z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazano, że zgromadzenie akcjonariuszy Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie zostało prawidłowo zwołane i nie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu