Zarząd Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu