Raport Bieżący nr 19/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 01 grudnia 2016 roku została podpisana umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Wybranym biegłym rewidentem jest IAUDIT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod poz. 3828.