Raport Bieżący nr 4/2017

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A.z siedzibą w Warszawie („Emiten”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 roku podpisał umowę o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii M do obrotu na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”