Raport bieżący nr 29/2017

Zarząd DEVORAN S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.12.2017r. otrzymał od firmy New Europe Alpha – Fund Management Services Sp. z o.o. ofertę zakupu 120 udziałów w spółce FCB 27 Sp. z o.o. za cenę łączną 1.302.000 zł (jeden milion trzysta dwa tysiące złotych).

Zarząd zamierza odpowiedzieć na ofertę i podjąć negocjacje dotyczące uzyskania satysfakcjonującej ceny i ustalenia warunków transakcji.