Raport Bieżący nr 26/2014

Zarząd Devoran S.A. informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 roku opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym(MSIG 140/2014 (4519)) ogłoszenie(poz. 9865) w sprawie wezwania wierzycieli Spółki do zgłoszenia przysługujących im roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w związku z podjęciem przez ZWZ uchwały nr 17 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.